Obvladovanje kostno-mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostihPOROČILO O IZVADBI PROJEKTA » OBVLADOVANJE KOSTNO – MIŠIČNIH OBOLENJ PRI DELU V OBRTNIH DEJAVNOSTIH«

 

V OBMOČNO OBRTNO – PODJETNIŠKI ZBORNICI LITIJA  smo se uspešno vključili v izvedbo razpisanega projekta s temo Obvladovanje kostno-mišičnih obolenj pri delu v obrtnih dejavnostih. V smislu realizacije projekta smo izvedli 2 promocijskega dogodka in sicer:

 

 

Pri izvedbi dogodkov so bile uporabljene naslednje metode dela:

 

 

Udeleženci so vsebinski povzetek dogodka prejeli tudi v pisni obliki.

 

 

A.   VSEBINA SEMINARJA ZA DELODAJALCE TER SAMOZAPOSLENE O

      ZMANJŠEVANJU »KMB«

 

 

I.   Uspešna organizacija temelji na zdravih delavcih, ki delajo v spodbudnem delovnem okolju. Skozi vsebino želimo delodajalce animirati, da se v večji meri vključijo v aktivnosti na področju varnosti pri delu. Delovno okolje je eno najpomembnejših življenjskih okolij saj zaposleni preživijo na delu vsaj tretjino svojega življenja. Vsestransko vlaganje v boljše  delovne razmere vodi k boljšemu zdravju zaposlenih in posledično večji produktivnosti.

 

Z sprejetjem in uvedbo ustreznih ukrepov lahko vsak delodajalec doseže:

 

Navedene cilje delodajalec zagotavlja s sprejetim in izvedenim programom promocije zdravja na delovnih mestih.

 

II.  Po podatkih različnih institucij predstavljajo kostno-mišične bolezni (KMB) glavni vzrok za nastanek delovne invalidnosti, obenem pa tudi najpogostejši vzrok zaradi katerega delavci odhajajo v bolniški stalež.

Zaradi neugodne demografske slike, staranja delovne sile in podaljševanja delovne dobe je nujno, da se ukrepa na mestih, kjer ta stanja lahko nastanejo, tam kjer prihaja do okvar zdravja.

 

 

 

Dejavniki za nastanek KMB

Vibracije, mraz in vročina, visoka raven hrupa

 

 

Preprečevanje KMB

 

 

III. ERGONOMSKO urejanje delovnih mest je v smislu zmanjševanja KMB izredno pomemben dejavnik. Ergonomsko urejeno delovno okolje pomeni upoštevanje celotnega vpliva delovnega mesta, opreme, delovnih metod in organizacije dela v smislu prilagoditve delavcu.

 

 

IV.  Nenaravne in prisilne drže so prisotne pri opravljanju opravil z dinamičnimi kot statičnimi obremenitvami. Dobra drža pri delu je temeljni pogoj za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom. Dobra drža je drža, ki je udobna in v kateri so sklepi v naravni legi. Če je telo pri delu v naravnem oz. nevtralnem položaju, se zmanjšata napetost in obremenitev mišic, kit in okostja, s tem pa se zmanjša tudi nevarnost KMB pri delavcih.

 

Poleg tega telesni položaji, ki niso nevtralni in zato povzročajo povečano obremenjenost kit, vezi in živcev povečujejo tudi nevarnost za poškodbe pri delu.

 

V. Primer ergonomske ureditve sedečega dela

 

VI. Primer telesne razbremenitve pri sedečem delu

 

 

 

B.  DAN ZA ZDRAVJE ZAPOSLENIH

Udeleženci so bili seznanjeni z naslednjimi vsebinami:

 

 

ZAKLJUČEK

 

Udeleženci so se v razpravo aktivno vključevali ter tudi sami predstavili lastna opažanja smiselno vezana na obravnavano problematiko.

Menimo, da so pričakovanja snovalcev projekta dosegla namen in tako delodajalce kot delavce vsaj delno vzpodbudila k zavedanju in potrebi po stalni skrbi za preprečevanje in zmanjševanje negativnih dejavnikov, ki vplivajo na nastanek KMB in poškodb pri delu.

 

 

Pripravila: Sonja Peterlin Krznar dipl. var. Inž.

Projekt "Obvladovanje kostno-mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih" je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.


Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (c) 2016 Prijava za urednike