Obvladovanje kostno-mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostihPregled stanja pri pilotno izbranih podjetjih z anketnim vprašalnikom

 

Pregled stanja in poznavanja ukrepov za preprečevanje poškodb pri delu ter ukrepov za zmanjševanje kostno-mišičnih obolenj smo izvedli pri 60 izbranih delodajalcih in samozaposlenih osebah z anketnim vprašalnikom.

 

Anketni vprašalnik je vseboval vnaprej oblikovana vprašanja zaprtega tipa. Anketa se je izvedla pri delodajalcih in samozaposlenih osebah iz različnih dejavnosti. Vprašanja v anketi so se nanašala predvsem na izvajanje zakonsko določenih aktivnosti ter drugih ukrepih v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu.

 

Projekt "Obvladovanje kostno-mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih" je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.


Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (c) 2016 Prijava za urednike