Promocija zdravja na delovnem mestuVzorčne izjave o varnosti z oceno tveganja za tipična delovna mesta:

 

 

Projekt Zdravo delovno okolje v malem gospodarstvu je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.