Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Obvladovanje kostno-mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostihNa delovnem mestu zdravo in varno

 

Za varnost in zdravje na delovnem mestu so odgovorni tako delodajalec kot delavci. Zakonodaja delodajalcu med drugim nalaga obveznost zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, saj mora izvajati ukrepe potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb navzočih v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.

 

Na drugi strani pa je tudi delavec tisti, ki mora ukrepe spoštovati in izvajati tako, da delo poteka na varen in zdrav način. Delo mora opravljati s tolikšno pazljivostjo, da varuje svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje drugih oseb. Delavec mora uporabljati sredstva za delo, varnostne naprave in osebno varovalno opremo skladno z njihovim namenom in navodili delodajalca, pazljivo ravnati z njimi in skrbeti, da so v brezhibnem stanju.

 

Tako delodajalci kot tudi delavci pa občasno pozabijo na ta pomemben vidik poslovanja oz. upoštevanja zakonodaje na tem področju, zato smo na OOZ Škofja Loka v mesecu marcu v sklopu projekta Obvladovanje kostno – mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih, ki ga financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, še bolj intenzivno osveščali podjetnike in njihove zaposlene o pomenu skrbi za zdravje in varnosti na delovnem mestu. S tem namenom smo izvedli dva dogodka.

 

Najprej je v začetku marca potekala delavnica na temo kostno-mišičnih obolenj ter preprečevanja poškodb pri delu. Po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so kostno - mišične bolezni v Sloveniji glavni vzrok za nastanek delovne invalidnosti, obenem pa je to tudi najpogostejši vzrok zaradi katerega slovenski delavci odhajajo v bolniški stalež. Zaradi tega je ukrepanje na mestih, kjer ta stanja lahko nastanejo in mestih, kjer prihaja do najpogostejših okvar zdravja, nujno. Udeleženci, ki so prejeli tudi brošuro s smernicami za ravnanje v posameznih situacijah,  so tako na konkretnih primerih spoznavali, kako lahko na enostaven način v svojem podjetju pripomorejo k zmanjševanju poškodb pri delu in bolniškega staleža.

 

Nato pa smo 15. marca v sklopu Dneva za zdravje, ki je istočasno potekal tudi pri ostalih območnih zbornicah po Sloveniji, informirali udeležence še o ukrepih za varno delo. Delavnica je bila  namenjena osveščanju in promociji zdravja na delovnem mestu ter obnovi znanja iz varnega delovnega okolja ob predstavitvi številnih primerov iz prakse.

 

Splošna ugotovitev udeležencev je bila, da pogosto premalo pozornosti dajemo pomenu zdravja in varnosti na delovnem mestu ter da so delavci ob upoštevanju navodil delodajalca največkrat sami odgovorni za to, da je njihovo okolje varno.

 

Slike iz dogodkov:

9.3.2016                                      15.3.2016

 

 

Projekt "Obvladovanje kostno-mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih" je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.


Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (c) 2016 Prijava za urednike